Lissewege

Één der 10 mooiste dorpen van Vlaanderen, op een steenworp van de Vlaamse kust.

De Valckenaere in Lissewege
Restaurant - Feestzaal - Tea-Room, eveneens een informatiepunt voor het dorp Lissewege.
http://www.restaurantdevalckenaere.be/

Brugge

Hoewel er in de Brugse regio al bewoning was in de Romeinse tijd, duikt de naam van de stad voor het eerst op in de 9de eeuw, wellicht een afleiding van het Oudgermaanse woord ‘brugj’ of aanlegsteiger. Brugge heeft dan ook een bijzondere band met de zee. Water heeft immers een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan van de stad. Hier vloeiden een aantal beken samen om een rivier (de Reie) te vormen, die noordwaarts in de kustvlakte uitwaterde. Via zogenaamde ‘getijdengeulen’ stond deze rivier in verbinding met de Noordzee, een garantie voor welvaart en voorspoed.

www.visitbrugge.be